Važno je imati raznoliku i uravnoteženu ishranu. Koristni učinci sastavnih dijelova mogu doči do izraza samo ako su dio zdravog stila života.